30 Hatinggabi na Mga Punto ng Panalangin Para sa Pagbagsak ng Pinansyal

40
44890

Awit 84:11:
11 Sapagka't ang Panginoong Diyos ay isang araw at kalasag: ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian: walang magandang bagay na hindi niya mapipigilan sa mga lumalakad nang matuwid.

Ang hatinggabi Ang oras ang pinakamabisang oras upang hanapin ang mukha ng Diyos. Hatinggabi na sina paul at Silas ay nanalangin doon palabas ng pagkaalipin, Gawa 16:25, hatinggabi na pinalaya si peter habang nagdarasal ang simbahan, Sinasabi sa atin ng Gawa 12: 6-19, Mateo 13:25 na habang natutulog ang mga tao , ang kaaway ay naghasik ng mga damo. Dapat nating samantalahin ang mga oras na hatinggabi upang manalangin sa ating sarili sa labas ng pagkaalipin. Ngayon ay tinitingnan namin ang 30 mga puntong pagdarasal ng hatinggabi para sa tagumpay sa pananalapi. Dapat nating maunawaan na ang pagdarasal para sa tagumpay sa pananalapi ay lubos na mahalaga. Totoo na hindi ka yumayaman sa pamamagitan ng pagdarasal lamang ng buong araw nang hindi nagtatrabaho, ngunit kapag nananalangin tayo, ibinababa natin ang higit sa karaniwan upang matulungan ang ating likas na pagsisikap. Ang panalangin ay sanhi ng mga puwersa ng Diyos na tulungan kami sa aming mga pakikipagsapalaran sa pananalapi sa buhay. Gayundin kapag nagdarasal tayo, pinupuno ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga puso at sa gayon ay ginagawang mahirap para sa pag-ibig ng pera na masira ang ating buhay.

Ang mga hatinggabi ng dasal ng hatinggabi para sa pagbagsak sa pananalapi ay magbubukas ng mga pintuan sa pananalapi para sa iyo, habang ipinagdarasal mo ito nang may pananampalataya, na-maximize ang oras ng hatinggabi, makikita mo ang puwersa ng Diyos na bumangon upang mapaboran ka sa iyong paggawa. Gagawin ng Diyos ang anumang ligal na negosyo na ginagawa mo upang umunlad, kahit na ang mga random na pangyayari sa pangyayari ay papabor sa iyo. Itaguyod ka ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kanang kamay at gagawin kang ulo sa iyong industriya. Habang ipinagdarasal mo ang mga puntong ito ng panalangin, bibigyan ka ng panginoon ng mga sariwang ideya na gagawing isang pandaigdigang pigura at sa gayon ay gagamitin ka upang gawing mas mahusay ang mundo. Naniniwala ako ngayon na ang panalangin na ito ay hahantong sa iyong pambihirang tagumpay sa pangalan ni Jesus.

30 Hatinggabi na Mga Punto ng Panalangin Para sa Pagbagsak ng Pinansyal

1. Iniuutos ko ang lahat ng mga hadlang ng demonyo sa aking pambihirang tagumpay sa pananalapi upang maging ganap na maparalisa, sa pangalan ni Jesus.

2. Hayaan ang bawat demonyong pagtitipid ng account na mapanatili ang aking pananalapi ay mapuksa at inutusan ko ang lahat ng aking pananalapi na mailalabas ngayon !!!, sa pangalan ni Jesus.
3. Itinatali ko ang bawat taong matatag na nakatayo sa pagitan ko at ng aking tagumpay sa pananalapi, sa pangalan ni Jesus.

4. Kinukuha ko ang lahat ng aking mga pag-aari mula sa kamay ng kaaway, sa pangalan ni Jesus.

5. Pinaghihiwalay ko at pinakawalan ang aking sarili mula sa bawat sumpa ng pagkaalipin sa pananalapi at kahirapan, sa pangalan ni Jesus.

6. Inilabas ko ang aking sarili mula sa bawat malay at walang malay na tipan sa espiritu ng kahirapan, sa pangalan ni Jesus.

7. Bumangon ang Diyos at hayaang magkalat ang bawat kaaway ng aking pambihirang tagumpay,. sa pangalan ni Jesus.

8. O Panginoon, ibalik ang lahat ng aking nasayang na taon at pagsisikap at ibalik ang mga ito sa aking pambihirang tagumpay sa pananalapi, sa pangalan ni Jesus.

9. Hayaan ang diwa ng finacial na pabor sa akin saanman ako pupunta sa pangalan ni Jesus.

10. Ama, hinihiling ko sa Iyo, sa pangalan ni Jesus, na magpadala ng mga espiritu ng paglilingkod upang ikonekta ako sa aking mga tagasuporta sa pinansiyal sa pangalan ni Jesus.

11. Bayaan akong pagpalain ng mga tao sa pananalapi kahit saan ako pupunta, sa pangalan ni Jesus.

12. Inilabas ko ang aking pananalapi mula sa mga mahigpit na kagutuman sa pananalapi, sa pangalan ni Jesus.

13. Pinakawalan ko ang mga anghel, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, upang pumunta at lumikha ng pabor para sa aking pananalapi.

14. Hayaan ang lahat ng pinansiyal na mga hadlang na nakatayo sa aking daan ay aalisin, sa pangalan ni Jesus.

15. Inalis ko ang aking pangalan at ang aking sambahayan mula sa aklat ng pagkalugi sa pananalapi, sa pangalan ni Jesus.

16. Banal na Espiritu, maging senior partner ko sa aking pananalapi.

17. Ang bawat mabuting bagay na kasalukuyang naglalayo sa aking pambihirang tagumpay sa pananalapi ay nagsisimula na dumaloy sa ngayon !!! sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.

18. Tinanggihan ko ang bawat diwa ng kahihiyan at kahihiyan sa pananalapi, sa pangalan ni Jesus.

19. Ama, hadlangan ang bawat pagtagas sa aking pananalapi, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.

20. Hayaan ang aking pananalapi maging sobrang init upang mahawakan para sa mga magnanakaw at mga demonyong customer, sa pangalan ni Jesus.

21. Hayaan ang espiritwal na kapangyarihang pang-magnet na umaakit at pinapanatili ang kayamanan na ideposito sa aking pananalapi, sa pangalan ni Jesus.

22. Inilabas ko ang aking pananalapi mula sa mga impluwensya, kontrol at pamamahala sa kasamaan ng sambahayan, sa pangalan ni Jesus.

23. Hayaan ang lahat ng mga anghel ni satanas na magpapalayo ng mga pagpapala sa akin ay ganap na maparalisado, sa pangalan ni Jesus.

24. Hayaan ang masamang epekto ng anumang kakaibang pera na natanggap o nahipo kong maging neutralisado, sa pangalan ni Jesus.

25. O Panginoon, turuan mo ako ng banal na lihim ng kasaganaan.

26. Hayaan ang kagalakan ng kaaway sa aking buhay sa pananalapi na ma-convert sa kalungkutan, sa pangalan ni Jesus.

27. Hayaan ang lahat ng aking mga pagpapala na gaganapin bihag sa lokal o sa buong mundo ay pakawalan sa akin, sa pangalan ni Jesus.

28. Ginagapos ko ang bawat pwersa ng anti ??? kasaganaan, sa pangalan ni Jesus.

29. Hayaan ang aking mga pananalapi ay masyadong mainit para sa anumang masamang kapangyarihan na nakaupo, sa pangalan ni Jesus.

30. Ama Pinasasalamatan kita sa paggawa sa akin ng isang mayamang lalaki / babae sa pangalan ni Jesus.

 

 

advertisements

KOMENTARYO 40

 1. DankUwel voor uw geweldige zegenbede!
  U baluktot na!
  Een strijder van licht en ruimte!
  Uw gebeden hebben een weerklank op aarde en in de hemel.
  U kunt gevangenen ketenen los bidden en bevrijden.
  U leert mij de grootheid van God te zien en erkennen.
  Ang lahat ng volledige erkentenis der waarheid ang puna.

  Mga lela ng Veel Margret😍❤️

 2. Ang mga dasal na ito na sinabi ko ngayon ay dapat magbukas ng mga pintuan ng pinansiyal na pabor sa akin at din ang mga dalangin na ito ay gagawa sa akin mula sa Kaluwalhatian hanggang sa Kaluwalhatian sa pangalang Jesus

 3. Ang mga dalangin na sinabi ko ngayon ay dapat baguhin ang aking kwento sa lalong madaling panahon sa pangalang Jesus na Amen

 4. Wow! Ito ay napakalakas at ako ay pinagpala at pinapaboran sa mga panalangin na ito. Ang lahat ay gumagana sa paligid para sa aking kabutihan mula ngayon sa pangalan ni Hesus, Amen.Taguyod ka nang labis para sa mga panalangin.

 5. Wow! Labis akong pinagpala at pinapaboran sa mga panalangin na ito. Ang lahat ay gumagana para sa aking paboritong sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming tao sa Diyos.

 6. Maraming salamat sir, nawa’y panatilihin ng Diyos ang iyong lakas sa kanya.i ay gagawa ng panalangin, at maniniwala na ang pinto ng pananalapi ay nabuksan na

 7. Mahal kong Diyos mangyaring tulungan mo ako na hirap na hirap ako sa aking buhay para sa mga utang na ruping 3lakhs mangyaring tulungan mo ako Diyos.

 8. Mahal na Diyos pakinggan ang aking sigaw habang lumapit ako nang buong tapang sa harap ng iyong trono sapagkat alam ko na ikaw ang Diyos na makapangyarihang nagpadala sa iyong bugtong na anak upang mamatay para sa aking mga kasalanan at magpasalamat ako magpakailanman at igalang mo ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay Panginoon ng mga Hukbo. Lumuhod ako sa harap mo para pakinggan Mo ang aking sigaw ...
  amen

 9. Mahal kong Diyos..Parito ako sa iyo bilang makasalanan tulad ko. Humihingi para sa iyong Awa at biyaya .nagmumula sa iyong interbensyon sa aking pananalapi..Nagsawa na ako sa mga utang, pagod na ako sa kahirapan, kailangan kong ibalik ang aking yaman sa pananalapi at sirain ang anumang tipan na humadlang sa akin mula sa pinansiyal na kaunlaran..ay oras para sa akin na tumaas sa itaas ng aking mga kaaway at iangkin ang lahat ng aking yaman sa pananalapi..ako ang pangalan ni Jesus na natatanggap ko ang aking kayamanan na bumalik ng isang libong kulungan ... sa pamamagitan ng banal na apoy na…

 10. Masaganang pagpalain ka ng Diyos tao ng Diyos, manatiling mapalad, naniniwala ako, natatanggap ko ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Jesus na makapangyarihang pangalan ng Nazareth.

 11. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng pinakamataas na Diyos at ngayon ako na habang nananalangin ako ay sinagot niya ako salamat sa iyo Jesus

 12. Makapangyarihang Diyos Pinahahalagahan kita para sa iyo na sinagot ang aking mga panalangin at alam kong magiging ok ang lahat sa aking pinansyal na buhay sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus Christ 🙏🙏🙏

 13. Ito ay isang kahanga-hangang cite. Ngunit ang ilang mga cyber hoodlum ay nag-paste ng isang malaswang advert doon.
  Nais kong matanggal ito ginoo.
  Pagpalain ka ng Diyos sir.

 14. Bago ang katapusan ng buwan na ito ng Abril ay pinapaboran ako sa Pinansyal na may 20,000 # sa pangalan ni Jesus na Amen

MAG-IWAN NG REPLY

Pakipasok ang iyong komento!
Pakipasok ang iyong pangalan dito