Tungkol sa amin

Dailyprayerguide.com ay isang website na nakatuon sa panalangin. Naniniwala kami na para maging isang tagumpay ang isang kristiyano, dapat siyang ibigay sa mga dalangin at salita ng Diyos. Ang mga punto ng pagdarasal sa aming website ay gagabay sa iyo habang nagtatrabaho ka sa pagpapabuti ng iyong buhay panalangin. Kami ay nagmamalasakit sa aming mga gumagamit, at nais naming makita ang kamay ng Diyos ay nakasalalay sa kanila bilang manalangin. Kaya't ikaw ay tinatanggap habang sumasali ka sa amin ngayon at nagdasal sa amin, ang Diyos na sumasagot ng mga panalangin ay sasalubong ka sa punto ng iyong mga pangangailangan sa pangalang Jesus. Maligayang Pagsakay. Pagpalain ka ng Diyos.

advertisements